..

Yaz Ve Kış Okulları

ICE, var olanı korurken, yepyeni tecrübelerle, yeni donanımlarla ve en önemlisi unutulmayacak anılarla ülkesine dönen çocuklar için 7/24 hizmet vermeye hazır bir kurumdur. Eğitim Kurumları’nın kendilerini özel hissetmesinin yanı sıra bizim vesilemizle herhangi bir yurt dışı tecrübesi yaşayacak olan öğrencilerinizi her şeyden önce güzel ve değerli tecrübelerle güvenli bir şekilde Ülkemize dönmeleri birincil önceliğimizdir.   

Kurum öğrencilerinin dil eğitimlerinin çerçeveleri çizilirken, kültürel etkileşimin önemi vurgulanmak kaydıyla yurt dışında düzenlenecek olan her tür eğitim ve kültür faaliyetinin sadece dil gelişimine değil, uluslararası vizyon ve kültür gelişiminde inanılmaz katkısı olduğu tartışılamaz. Dil ve kültür birbirini tam anlamıyla saran, iç içe geçmiş ögelerdir. Kültürle olan etkileşim dil becerilerini ve ihtiyaçlarını beraberinde getirir. İhtiyaç olmayan her şey yok olmaya mahkumdur.  

ICE, K-12 Kurumları ve Kamp Merkezleri arasında uzun süreli, her iki taraf için de fayda sağlayacak bir “iyi uyum” merkezli iş birliği oluşturmayı hedeflemektedir. Her iki tarafın eğitim yapısını, vizyon ve misyonunu inceleyerek; uzman yapı ve anlayışımızla “birbirlerine uygunluk” kararına varılması ile birlikte elit kurumları buluşturmaktayız. 

Amacımız “tatil satmak” değil, eğitim alanındaki tecrübelerimizi bizimle birlikte çalışmayı tercih eden okullar için kaliteli ve eğitsel çözümler yaratmak ve ilişkilerin uzun süreli devam ettirilmesi için değişen ihtiyaçlarına uygun destek vermektir